Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 5
szukaj 
szukaj w   
Wyszukiwanie zaawansowane
 
Biuletyn Informacji Publicznej
Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP - Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 5 > Menu Podmiotowe > Status prawny > Status prawny

Status prawny

  Drukuj
 
Status prawny
Treść

1) Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna Nr 5 w Warszawie jest publiczną placówką oświatową.

2) Poradnia funkcjonuje na podstawie statutu oraz następujących aktów prawnych:
• Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015r. poz. 2156 – j.t.);
• Rozporządzenia MEN z dnia 1 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno – pedagogicznych w tym publicznych poradni specjalistycznych ( Dz. U. z 13.02 2013r., poz.199);
• Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 11 grudnia 2002 r. w sprawie ramowego statutu publicznej poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej (Dz. U. z 2002 r. Nr 223, poz.1869, z późn. zm.)
• Rozporządzenia MEN z dnia  18 września 2008 r. w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno – pedagogicznych (Dz. U z 2008 r. poz. Nr 173, poz. 1072);
• Rozporządzenia MEN z dnia 11 października 2013 r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dziecka (Dz. U. z 2013 r., poz. 1257).

3) Terenem działania Poradni jest Dzielnica Praga – Północ.

4) Poradnia działa przez cały rok szkolny jako placówka, w której nie są przewidziane ferie szkolne. Organ prowadzący w porozumieniu z dyrektorem poradni może ustalić terminy przerw w pracy poradni w okresie ferii letnich.

5) Dzienny czas pracy Poradni ustala dyrektor w uzgodnieniu z organem prowadzącym.

6) Korzystanie z pomocy udzielanej przez Poradnię jest dobrowolne i nieodpłatne.

 
 
Wprowadził BZMW/ext.MKrygier 13-02-2017
Aktualizujący bzmw/ext.mkrygier 13-02-2017
Zatwierdzający bzmw/ext.kmatusiak 13-02-2017
Publikujący Bartold Jan (Gabinet Prezydenta (GP)) 14-02-2017
Liczba odwiedzin: 553
Rejestr zmian