Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 5

 
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 5
w Warszawie
ul. Otwocka 3, 03-759 Warszawa

REGON 000838192 e-mail: sekretariat@ppp5.pl
Godziny pracy poradni:
poniedziałek - piątek: 8:00–19:00
sobota: 9:00–14:00
tel. 22 619 01 94.
Poradnia udziela pomocy uczniom i ich rodzicom oraz nauczycielom przedszkoli, szkół i placówek mających siedzibę na terenie działania poradni. W przypadku dzieci nieuczęszczających do przedszkola lub szkoły oraz ich rodziców, pomocy udziela poradnia właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka.
Zapisy na zaję­cia w sekre­ta­ria­cie przy ul. Otwoc­kiej 3,
 Strona główna
Rejestr zmian
MENU
Podkanały
Menu Podmiotowe
Menu Przedmiotowe
Dokumenty
Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 5

Wersja standardowa